سبد سهام چیست؟

سبد سهام

اگر صرفا تنها تعدادي از سهام يک شرکت را بخريم سرمايه گذاري فردي انجام دادهايم و تنوعي درآن نداشته ايم اما با سرمايه گذاري بر روي چند ين سهم و خريد انها ما را به نوعي پرگونه گري سهام ميل مي دهد اين مجموعه متنوع را همان سبد سهام يا بدره يا پرتفوي گوييم .در اصل پورتفوي همان سبد سهام است که سهامداران براي اينکه ريسک سرمايه گذاري شان کمتر شود سبد تشکيل مي دهند البته پورتفوي بطور عام سبدهاي غير بورسي را نيز در بر مي گيرد ، ولي سبد سهام فقط براي شرکتهاي بورسي بکار مي رود.

مجموعه کامل دارايهاي مالي ( نقدينگي ، سهام ، اوراق مشارکت) يک سرمايه گذار مي باشد . انتخابي از سهام گوناگون يا دارايي هاي گوناگون در يک سبد.انتخاب هاي گوناگون يا تمام تخم مرغ ها را در يک سبد نريختن ، به شما کمک مي کند که ريسک کمتري در سرمايه گذاري متحمل شويد.به اين ترتيب که شماعملکردهاي متفاوت در پاسخ گويي به پيشامدهاي گوناگون از خود نشان خواهيد داد. سبد سرمايه گذاري به طور عام و سبد سهام بطور خاص به اين معني است که همه سهامي که شما انتخاب نموديد، با همديگر افزايش يا کاهش نمي يابند.

از آنجايي که شرکتهاي بورسي ، براي ادامه بقاي خويش و سودآوري و دلايل ديگر، فعاليتهاي منحصر به فرد ويژه اي دارند و در زمان هاي گوناگون نيز تغيير مي يابد، شما با خريداري سهام شرکتهاي متفاوت ريسک خود را کاهش خواهيد داد.زيرا اگر در يک سهام خريداري شده دچار زيان شويد، با سود ساير شرکتها اين زيان جبران خواهد شد .در صورتي که پول شما اجازه نمي دهد که به اين صورت انتخاب سهام داشته باشيد، بهترين توصيه خريد سهام شرکتهاي سرمايه گذاري است.شرکتهاي سرمايه گذلري اکثرا داراي سبد سهام هستند و اگر به روند ارائه صورتهاي مالي آنها نگاه کنيد، همواره ارقام قابل اعتمادي را ارائه مي دهند

سازمان بورس در تيرماه سال 1383 طرح سبد سهام را که متشکل از سهام شرکت هاي مختلف است براي جذب نقدينگي بيشتر و کاهش ريسک سرمايه گذاري به اجرا درآورد.هدف از اجراي اين طرح جلب سرمايه گذاراني است که اطلاعاتي کافي درباره بورس ندارند تا بتوانند با خريد سبدي متشکل از سهام شرکت هاي مختلف سرمايه خود را در مقابل خطرات ناشي از کاهش قيمت ايمن سازند.براي افرادي که اطلاعات کافي در مورد بورس ندارند و حاضر به پذيرش ريسک هاي بالا نيستند ،سبد سهام بهترين گزينه موجود است.براي جلب سرمايه گذاران بيشتر ،بورس در اکثر استان هاي کشور تالارهايي را تاسيس نموده است.اما بزرگ شدن بورس نيازبه جذب نقدينگي بيشتر را افزايش داده است و سبد سهام مي تواند اين کمبود نقدينگي را جبران کند.هدف دولت از گسترش بازار بورس به سراسر کشور، جذب نقدينگي سرگردان و هدايت آن به سمت سرمايه گذاري و افزايش رونق اقتصادي است.دولت براي رها شدن از اقتصاد متمرکز درصدد است با واگذاري دارايي ها امکان حضور بخش خصوصي را در اين عرصه فراهم کند

براي ورود به بازار بورس جهت فعاليت عملي دو انتخاب وجود دارداين دو انتخاب به قرار زير مي باشد

انتخاب و خريد يک يا دو سهم به صورت جداگانه

انتخاب و تشکيل سبد سهام

[ پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 11:22 ] [ محمد جراح ] [ ]